20.09.20

Dvietes muiža (Dweeten)


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                                                  (Muižas dzīvojamā ēka agrāk)

Muižas īpašnieki - Plāteri-Zībergi.
Dvietes muižas klasicisma stilā veidotais apbūves centrs atrodas Daugavas kreisajā krastā. Dvietes muižā saglabājušās divas 19.gadsimta vidū celtas kalpu mājas, viena no tām – divstāvu ēka ar dekoratīvu fasādes apdari, cokola rustojumu, pilastriem stūros, grezniem logailu apmalojumiem ar slēgakmeņiem, dekoratīvām apdares detaļām, kas zināmā mērā apstiprina vietējos nostāstus, ka tā ir muižas Vecā pils – senākā kungu māja. Otra kalpu māja 19.gadsimta beigās ieguvusi apjomīgu sarkanu ķieģeļu piebūvi. Viena no kalpu mājām ir 99,3 m gara un aiz tās atrodas kūts komplekss. Muižas centrā vēlākos laikos uzceltas daudzas jaunbūves, kas liedz pārskatīt sākotnējo centrālā pagalma plānojumu. No 19.gadsimta vidus apbūves saglabājusies arī muižas pārvaldnieka māja, kurai vienā galā arkāde, bet otrā pilastri, un trīs mūra saimniecības ēkas. Pagasta centrā apskatāma magazīna – 1874.gadā celtā graudu klēts, kas ir mūra ēka ar sarkanā ķieģelī mūrētām logu un durvju ailu apmalēm, pārsegta ar divslīpņu jumtu.
Netālu no muižas centra – Dvietes katoļu baznīca, kas ir viena no krāšņākajām neobaroka celtnēm šajā novadā. Ar baznīcu saistās interesants nostāsts: grāfs Plāters-Zībergs pasūtījis baznīcu būvelementus ārzemēs, jo bija paredzējis celt dievnamus Dvietē un Nīcgalē. Vēlāk tie kļūdaini tikuši samainīti un Dvietē uzcelts dievnams, kurš bijis paredzēts Nīcgalei.
Dvietes muižas parkā apskatāms 19.gadsimta vidū celtais laukakmeņu tilts - tehniskās vēstures piemineklis. Dvietes muižas dzīvojamā ēka, kurā pēc 1.Pasaules kara tika iekārtota skola, nav saglabājusies līdz mūsdienām, jo nodegusi. Tā bija grezna vienstāvu ēka ar mansarda izbūvi, sešrūšu logiem, ailu apdares profiliem un asimetriski izbūvētu spārna apjomu. Ēkas parādes fasādes greznums bija krāšņs Šveices stila lievenis. Saglabājusies pārbūvētā veidā mūra klēts (citos avotos – muižas pārvaldnieka ēka), kurā no 1943.gada līdz 1972.gadam atradās skola. Pēc tam ēkā izvietoja vasaras nometnes, bet vēlāk tā 37 gadus stāvēja tukša, aiznaglotiem logiem.
Latgaleslaiks.lv 2018.gada oktobrī raksta: “Dvietes muižas (bijušās skolas) durvis ir atkal atvērtas apmeklētājiem pēc fasādes rekonstrukcijas.” Rekonstruēti arī pamati, nomainīti logi.
1937.gada grāmatā “Ilūkstes apriņķis” rakstīts: “Pagastā arodas 2 latviešu skolas — Dvietes 1. pak. un Dvietes 6 kl. pamatskola, kurās darbojās 7 skolotāji un mācās 220 skolēni. Skolu ēkas novecojušās, kādēļ pagasta padome nolēmusi celt jaunu skolu, kādam nolūkam tiek uzkrāti līdzekļi.”

Adrese: Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, Dviete