13.09.20

Šmīdes muiža (Schmiden)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1645.gadā hercogiene te uzdāvina savam kambarsulainim Tomam Sprostem vienu arklu zemes uz mūžīgiem laikiem. Viņam tiek piešķirtas tiesības uz visu, ko šajā teritorijā saražo, bet pēc nosaukuma var spriest, ka te atradusies smēde. Pēc Sprostes nāves zeme pāriet viņa meitu īpašumā. 1799.gadā tā nonāk fon Nābela īpašumā, 19.gadsimta sākumā Johana Kristiāna Georga Burmeistera īpašumā, bet vēlāk Grīnera dzimtas īpašumā. 1820.gadā muižu rentējis Fridrihs Zeiferts (Seifert). Pie muižas atradies arī Šmīdes krogs. 1865.gadā par tiem laikiem lielu naudu – deviņiem tūkstošiem rubļu, muižu nopērk Andrejs Zvejnieks (jurista Teodora Zvejnieka tēvs), kuram jau piederēja kaimiņos esošās Boķu mājas. Andreja tēvs Jānis bija Kārklu muižas vagars. (no A.Zaļaiskalnes “Valles pagasts”, 2002)

Adrese: Vecumnieku novads, Valles pagasts