09.08.20

Vecā muiža (Althof) Kabiles pagastā


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muiža piederējusi firstam Līvenam, kurš to izrentējis Lāmam. Tas savukārt 20.gadsimta sākumā muižu sadalīja 10 pusgraudniekiem, jo pats uz vietas nedzīvoja. Darbus vadīja vagars. Vecās muižas centrā (tagad “Zaļumi”) bija dzīvojamā ēka un divi kalpu ērberģi (“Celmi”).

Adrese: Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, Vecā muiža