20.08.20

Līvbērzes mācītājmuiža (plebānija)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Mūsdienās mācītājmuiža pārbūvēta un vismaz ārēji ēkā no senā nav saglabājies nekas.
Grāmatā “Mācītājmuižas Latvijā”, kas izdota 2002.gadā, autors Jānis Zilgalvis raksta: “Interesanta vēsture ir Līvbērzes katoļu draudzei. 17.gadsimta beigās šeit sākotnēji celta luterāņu baznīca, bet 1729. gadā tā iesvētīta kā katoļu dievnams. Tās apjoma kompozīcija atgādina līdzīga veida luterāņu baznīcas Vidzemē. Tikai 19.gadsimtā guļbūvē celtās baznīcas sienas apšūtas ar dēļiem. Dievnams izceļas ar labām proporcijām un izteiksmīgu siluetu. Kas attiecas uz plebāniju, tad 1921. gadā tai piederējušas šādas ēkas: dzīvojamā māja, koka uz akmens pamatiem. Šī ēka - ļoti veca, jau 1817.gadā remontēta un tad vēl ir bijusi ar salmu jumtu. Vēlāk tai uzlikts šķindeļu jumts un apklāts ar dakstiņiem. 1904. gadā barons Firkss ir licis plebāniju pārbūvēt un apmest no ārpuses un iekšpuses, kā arī izdarīt citus vajadzīgos remontus. Apbrīnošanas cienīga ir šīs koka celtnes izturība,
jo tā līdz pēdējam laikam tika prāvesta apdzīvota. 1811. gadā uzbūvēts brūzītis, kura vienā galā vēlāk (1844.) ierīkota skola, bet otrā kūts. Saimniecības ēka (kūts, vāgūzis, klēts, pagrabs) zem viena jumta, celta 1820. gadā. Malkas šķūnītis uzbūvēts 1830. gadā. Labības šķūnis celts 1913. gadā. Baznīcas apkalpotāju ēka (ērbēģis) - koka. Ēka jau veca, bet, 1928. gadā ierīkojot tanī krejošonas punktu, tai izdarīts kapitālremonts. Pie plebānijas vēl ir bijusi veclaiku pirts, kuras vietā 1904.gadā uzcelta jauna, kā arī uzbūvēts jauns pagrabs. No aprakstītā secināms, ka dzīvojamā māja celta 18.gs., iespējams, laikā, kad dievnams pārgājis katoļu draudzes īpašumā.

Adrese: Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts