20.08.20

Kāļu pusmuiža (Kalle)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No šīs pusmuižas vairs nav saglabājies nekas. Tās vietā plešas lauks un pie šosejas var redzēt nelielu ceļa gabaliņu un vecu ceļa zīmi “dotiet ceļu”, bet patiesībā tur ceļa nemaz vairs nav. Kāļu nosaukums saglabājies blakus esošajai autobusa pieturai.

Adrese:  Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts