28.08.20

Jaunsēlpils muiža (Neu-Selburg)                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jaunsēlpils muiža atradās attālāk no Vecsēlpils muižas un no Daugavas krastiem. Muižas apbūves centru veidoja divas kungu mājas, bija arī rija, klēts, laidars, brūzis, stallis u.c. Apbūvi papildināja dīķi, dārzs, ziemāju un vasarāju lauki. Šeit nebija veidots īpašs mākslinieciski arhitektonisks ansamblis.

Adrese: Salas novads, Sēlpils pagasts, Jaunsēlpils