30.07.20

Vecbātas muiža (Alt-Baten, Alt-Bahten)



                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vecbātas muižas, tāpat kā Lielbātas muiža, piederēja Osten-Zakenu dzimtai. Landrāta Johana Ulriha fon der Ostena-Zakena (1630-1701) un viņa dēla un mantinieka Ēvalda (?-1718) dzīves laikā uzcelta Bātas baznīca.

Adrese: Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Vecbāta