30.07.20

Vaiņodes muiža (Wainoden)


Vaiņodes muižas pils senāk

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Netālu no Lielbātas muižas atrodas Grothusu dzimtai piederošā Vaiņodes muiža. 1905.gadā to nodedzināja, bet 1912.gadā tika uzcelta jauna, pēc M.T.Berči projekta. Tā ir liela, gandrīz kubiska celtne, ko vēl masīvāku padara iespaidīgais mansarda jumts. (D.Bruģis “Historisma pilis Latvijā”) 1930-os gados pilī bija iekārtota sanatorija, bet vēlāk ēku iekāroja PSRS armija, ko tai nācās atdot sakarā ar 1939.gada “bāzu līgumu”. Sakarā ar šo līgumu padomju armijas izmitināšanai Ezerē vajadzīga pamatskolas ēka, veterinārārsta māja, trīs šķūņi un vēl vairākas privātmājas, bet lidlauka ierīkošanas dēļ jālikvidē deviņas saimniecības. Vaiņodē bija jāatdod sanatorija, Bunkā Izriedes bērnu vasaras kolonija un Bunkas muiža, Durbē Ligutas lauksaimniecības izmēģinājumu stacijas ēka, Cīravā valsts mežsaimniecības skola un būvējamā lidlauka dēļ jālikvidē 5 saimniecības. Ēdolē padomju armijai atdeva pili, kurā līdz tam bija mitinājušies skolotāji un pašvaldības darbinieki, kur atradās skolēnu kopmītnes, policija un pasta kantoris. Ventspilī atdeva skolas ēku, dzelzceļnieku dzīvokļus Pārventā. Rijībai nebija robežu! (la.lv)


Latvijas brīvvalsts laikā te notikusi rosīga dzīve, notikuši aviācijas svētki. Piemēram, 1936.gada “Kurzemes vārds” raksta: “28. jūnijā pie Vaiņodes muižas, kas jau no kara laika slavena ar cepelīna šķūņiem un gaiskuģu nolaišanās vietu, notiks jaunbūvētā planiera “Pārsla” iesvētīšana. No Aerokluba galvenās valdes apsolīts, ka svētkos no Rīgas ņems dalību trīs lidmašīnas: «Flamingo» , «KOD» un «Zilais putns». Arī skrundenieki apsolījušies piedalīties  ar savu buru lidmašīnu.

Grandiozā kungu māja gājusi bojā Otrā pasaules kara laikā. Šobrīd (2020.gadā) saglabājusies daļa alejas, kāda senāka sarkanu ķieģeļu ēka, bet muižas pils vietā ir absolūti degradēta vide, brikšņi, nezāles, okupācijas armijas būvju drupas un zīmējumi, bet šur tur saskatāmi daži senāki koki.

Adrese:  Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes muiža