01.07.20

Strantes vējdzirnavas Brantu pagastā

                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


2019.gadā ziemellatvija.lv raksta: “Jau pirms diviem gadiem tika restaurētas Strantes vējdzirnavas, nomainot jumta segumu, logus un bojātās grīdas ceturtajā un piektajā stāvā. Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai līdzekļus, mednieku biedrībai “Vidzeme” izdevās iegūt finansējumu, lai turpinātu atjaunošanas darbus. Oktobra otrajā pusē pabeigti būvdarbi projektā “Strantes vējdzirnavu atjaunošana”,  kura ietvaros nomainīts vecais grīdas dēļu segums otrajā un trešajā stāvā, izbūvētas trepju atdalošās starpsienas, uzstādītas trepju margas, kā arī gan biedrības biedriem, gan Smiltenes novada iedzīvotājiem radīta estētiska vide. Kopējās izmaksas ir 8255,78 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansēja 7430,20 eiro, bet mednieku biedrība – 825,58 eiro.
Strantes vējdzirnavas atrodas lauka vidū Brantu pagastā, kas ainaviski skaistās vietas dēļ piesaista ikviena ceļinieka uzmanību.
Mednieku biedrības “Vidzeme” valdes priekšsēdētājs Renārs Apīnis laikrakstam atklāj, ka šis jau ir trešais īstenotais projekts, kas ļāvis saglabāt kultūrvēsturisko vidi, ko ikdienā savām vajadzībām izmanto mednieku biedrība. Pirmais noticis iepriekšējā vadītāja laikā. Lai arī, piesaistot Eiropas finansējumu, birokrātija ir lielāka, pašu spēkiem būvdarbus nebūtu iespējams veikt nepietiekamo finanšu līdzekļu dēļ.
Jautājot, vai Strantes vējdzirnavām vēl ir nepieciešams ieguldījums, R. Apīnis atbild apstiprinoši. “Būtu jāpārvelk elektrības vadi un jāveic mazie kosmētiskie darbi, ko, visticamāk, nevarēs izdarīt projektu ietvaros,” saka Mednieku biedrības “Vidzeme” valdes priekšsēdētājs.”

Adrese: Smiltenes novads, Brantu pagasts