01.07.20

Mazdursupes muiža (Klein-Dursuppen)

                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pusmuiža. Tagadējais vietas nosaukums –Tiltnieki.

Adrese: Talsu novads, Balgales pagasts, Tiltnieki