08.07.20

Lieltaucēnu pusmuiža (Gross Tauzen) Straupes pagastā

                                                               (2014.gada foto)
                                                               (2019.gada foto)

Tā bija pirmā no Lielstraupes pils pusmuižām, kas tika izveidota, pārvēršot bijušo Taucēna (Tautciema) ciema teritoriju par muižas laukiem. Pusmuižas ēka, lai arī krietni pārbūvēta, vēl tagad slejas 2,5 km no Lielstraupes pils uz Rīgas pusi. Ēka saglabājusi mājvārdu Lieltaucēni.
Kā stāstīja Alma Temmere, Lieltaucēnu pusmuižas laikā ēka bijusi krietni garāka nekā tā ir tagad. Tajā dzīvojušas piecas kalpu ģimenes. 1920. gados muižas zemes pārņēma valsts. Almas vecāmāte Emma, dzimusi 1878. gadā, un vecaistēvs Jēkabs Millers, kuri, iespējams, arī bija viena no kalpu ģimenēm, palika dzīvot ar izpirkšanas tiesībām pusmuižas dzīvojamajā ēkā. Blakus muižai bija Taucēnu krogs, kas vēlāk ieguva nosaukumu Strautiņi un tā arī līdz šim zināms kā Strautiņu krogs. Tagadējā Inčukalna-Valmieras šoseja iet bijušajai pusmuižas saimniecības sētai pa vidu. Ceļa labajā malā, (skatoties no Rīgas puses), joprojām redzamas Lieltaucēnu saimniecības ēkas guļbūves atliekas. (“Straupes grāmata”, 2007)

Adrese:  Pārgaujas novads, Straupes pagasts