08.07.20

Annenieku Annas pamatskola

                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Skola likvidēta 2020.gada jūlijā.
1927.gada presē rakstīts: “Annenieku pag. Annas skola ievietota 2 namos. Strādā 4 skolotāji ar 4 klasēm, kurās mācās 81 skolnieks.”
1938.gada “Latvijas jaunatne” apraksta braucienu pa Dobeles apkārtnes skolām. Citu starpā minēta arī Annas pamatskola: “Tālākais ceļa mērķis ir Annenieku Annas pamatskola. Piestātnē mani sagaida pulciņa vadītāja A. Plezera kdze. Ap skolu, kas sadalīta divās ēkās, sirmi koki, ielejā čalo strauts, bet uzkalniņā iepretim stāv baznīca ar kapsētu, kuru sākuši uzpost arī pulciņa biedri. Ziemu bērni gatavo putnu barojamos galdiņus un putnu būrīšus un uz svētkiem apdāvina trūcīgos.”

Adrese: Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki