17.06.20

Pelču baronu kapi

                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Fon Bolšvingu dzimtas apbedījumi.  Padomju okupācijas gados (ap 1970-to gadu) kapi izdemolēti. Tos atkal sakopa 2016.gadā. Saglabājušies apbedījumi:
Peter von Bolschwing  (1783-1853)
Auguste von Bolschwing, geb. Von Medem (1780 – 1874)
Hermann von Bolschwing (kritis kaujā Kaukāzā 1854.gadā)
Peter von Medem (1773-1840)
Lina von der Howen (1841-1843)

Adrese: Kuldīgas novads, Pelču pagasts