28.06.20

Blomes ūdensdzirnavas (Blommuižas ūdensdzirnavas) Smiltenes novadā

                                                               (191... gada foto)

                                                             (2020.gada foto)

“Darba karogs” 1981.gadā raksta: “Pēdējā laikā pastiprināti tiek veikta tehnikas vēstures pieminekļu izzināšana. Dabā apsekojot ap desmit šāda tipa objektu Valkas raionā, tika konstatēts,  ka vietējas nozīmes vēstures pieminekļu sarakstā būtu iekļaujami četri: Muiniešu ūdensdzirnavas Blomes ciemā, Kalnakades ūdensdzirnavas Grundzāles ciemā, Rauzas ūdensdzirnavas Palsmanes ciemā un 1895. gadā celtā čiekuru kalte Vijciema Mežmuižā. Jāpiebilst, ka čiekuru kalte ir loti labi saglabājusies, un tās tālākā izmantošana bažas nerada. Šaiā ēkā ir plānots iekārtot meža tehnikas muzeju, pie tam tiks saglabāta arī čiekuru kaltēšanas iekārta. Toties par ūdensdzirnavu ēku un mehānismu saglabāšanu un turpmāko izmantošanu vajadzētu rūpēties jau laikus, jo, tiklīdz tās vairs netiks darbinātas, nepaies ilgs laiks, līdz no interesantiem lauksaimniecības ražojumu pārstrādes mehānismiem un ēkām dzirnavas pārvērtīsies par drupām. Piemēri nav tālu jāmeklē. Lai minam tepat Valkas rajonā unikālās Knapes vējdzirnavas ar smēdes piebūvi Plāņu ciemā, vai arī Blomes ūdensdzirnavas netālu no Blomes ciema centra.”

Adrese: Smiltenes novads, Blomes pagasts, Blome