27.06.20

Biržu mežniecība Jēkabpils novadā

                                                              (2010.gada foto)

                                                                (2020.gada foto)


2009.gadā pavasarī Mārtiņa Fonds no Jēkabpils novada Kalna pagasta ilglaicīgā nomā saņēma bijušo Biržu mežniecības ēku, ko par ziedojumiem rekonstruēja un 2010.gada vasarā atvēra rehabilitācijas centru.”Dūjas”.

Adrese: Jēkabpils novads, Kalna pagasts