08.05.20

Veckārķu ūdensdzirnavas

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


Kārķu piensaimnieku sabiedrība “Austrums”  dibināta 1922. gadā un 1923.gada pavasarī iesāka savu darbību Kārķu pagasta «Tūžu» mājā. Sākumā darbībā bija lielas grūtības, kā arī traucēja  nepiemērotās telpas, kamdēļ 1924. gada pavasarī tā pāriet uz Veckārķu muižu, kur Centrālā zemes ierīcības komiteja sabiedrībai piešķīra izpostītās Veckārķu muižas ūdensdzirnavas. Sabiedrība tās pārbūvēja, ierīkojot koppienotavu, dzirnavas, sēklas šķirotavu un priekš mašīnu dzīšanas uzstādīja tvaika katlu un ūdens turbīnu. Pašlaik pie sabiedrības darbojas triji krejošanas punkti; divi ar motoru kā dzinējspēku un viens ar roku. (“Latvijas republikas desmit pastāvēšanas gados”, 1928)

Adrese: Valkas novads, Kārķu pagasts, Veckārķi