08.05.20

Ukru piemineklis nacionālajiem partizāniem


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Daugavas vanagu mēnešraksts” 2007.gada janvārī raksta: “Šogad paiet 61 gads kopš tālā 1945.gada pavasara, kad 8. maijā beidzās Otrais pasaules karš un Eiropas tautas līksmoja. Taču pār Baltijas valstīm satumsa gandrīz piecdesmit gadus garā padomju okupācijas nakts. Šai dienā - neiekarots un neuzvarēts - beidza pastāvēt arī latviešu tautas pēdējā cerība - Kurzemes cietoksnis Tāpēc mums šī nav prieka, bet gan kritušo piemiņas diena.
Ukru pagasts Dobeles rajonā pie Lietuvas robežas laikam ir viens no mazākajiem Latvijā - tajā ir tikai 500 iedzīvotāju. Reiz šī zeme piederējusi Lietuvai un tikai pēc abu valstu neatkarības izcīnīšanas piešķirta Latvijai. Taču jau gadu simtiem šeit nešķirami kopā savijušies latviešu un lietuviešu likteņi - gan baltās, gan nebaltās dienās. Arī nacionālo partizānu vienībās pēckara gados lietuvieši un latvieši cīnījās kopā - par abu valstu brīvību, pret vienu ienaidnieku. Un bieži vien, pastiprinoties komunistu represijām vienā robežas pusē, cīnītāji paglābās otrā. Skaistā rudenīgā dienā pie Ukru pamatskolas tika atklāts piemineklis nacionālajiem partizāniem. Latvijas Nacionālo partizānu apvienība ir paveikusi lielu darbu partizānu cīņu un atdusas vietu iezīmēšanā. Tagad baltais krusts un piemiņas plāksne atgādinās arī par četriem Ukru partizāniem - diviem latviešiem un diviem lietuviešiem, kas krita kaujā 1948. gada 26.oktobrī. Piemiņas dienas dalībnieki bija mērojuši ceļu no Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, Dobeles. Visus pie skolas ar nelielu koncertu sveica NBS štāba orķestris. Piemiņas pasākumu atklāja un visus Ukros sveica pagasta padomes priekšsēdētājs Ainārs Ariņš. Kopā ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētāju Ojāru Stefanu viņš atklāja piemiņas plāksni, plāksni iesvētīja mācītājs Krasinskis. Plāksnē ierakstīti četri kritušo partizānu vārdi Eduards Ozols, Kristaps Siļķe, Alfons Bugnus, Kostas Norvaitis. Skanēja Latvijas un Lietuvas himna, goda salūts. Draudzība saistīja Latvijas un Lietuvas partizānus gan tālajās cīņu dienās, gan šodien. Godināt kritušos bija ieradusies Lietuvas brīvības cīnītāju apvienības delegācija Jona Čepona vadībā. Jons Čepons dāvināja Ojāram Stefanam Lietuvas karogu. Pasākumā runāja un ziedus nolika Latvijas Nacionālo karavīru biedrības, Virsnieku apvienības pārstāvji. Kā vienmēr emocionāla savā runā bija aktrise Vera Gribača - jo šis ir viņas dzimtais novads. Ar dziesmām un dzeju klātesošos sveica Bēnes un Zebrenes skolēni, spēlēja Bēnes mūzikas skolas audzēkņi. Pie piemiņas plāksnes pirmā ziedus nolika partizāna Alfona Bugnus meita Irēna. lepriecinoši, ka pasākumā piedalījās tik daudz skolēnu un jauniešu - jo viņi būs tie, kas par Latvijas vēsturi  stāstīs  saviem bērniem un tālāk saglabās kritušo cīnītāju piemiņu.”

Adrese: Auces novads, Ukru pagasts, Ukri