08.05.20

Ukru muiža (Ukren, Ukry)


                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


 

Ap 16./17.gadsimtu Ukru muiža piederēja Petram Sebastjanovičam.
Ukru skola Ukru muižas centrā pabeigta un iesvētīta 1936.gada 18.oktobrī. Skola celta pēc arhitekta Lazdiņa būvprojekta.
1936.gada “Zemgales balss” raksta: “Skola ievietota bijušā Ukru muižas kungu mājā, jo tur bija ērtākas telpas kā bijušā skolā, bet tomēr skolai nepiemērotas. Sākās gari strīdi par skolas būves vietu. Tie vēl tagad nebūtu rimuši, ja 15.maijs tos nebūtu izbeidzis. 1934.gadā pēc 15. maija uzsāk skolas būvi pie tagadējās Ukru muižas, un jauno 6. klasīgo pamatskolu iesvētīja š. g. 18. oktobrī. Naudā pašu līdzekļu ir izdots Ls 26438,97, pabalsts Ls 1000 un aizdevums Ls 28000. Vēl vajag ap Ls 15000. Visa būve galīgi izmaksā ap Ls 110.000, ieskaitot klaušu vērtību. Skolai ir piešķirts Ukru muižas centrs ar 13,44 ha zemes.”
Plašāks pārskats par situāciju Ukros ir sniegts citā 1936.gada “Zemgales balsī”: “Ukru pagasts ir visjaunākais Jelgavas apriņķī un pievienots Latvi jai 1921. gada aprīlī uz Simsona komisijas projekta pamata, jo no 195 apdzīvotām vietām tikai 19 bijušas lietuvju tautības saimniekiem, bet visas pārējās latviešu. Ukru pagasts nodibināts ar Iekšlietu mi nistra 1921. gada 22.oktobra rezolūciju. Kā atdalītam no centra — Žagares pagasta — jaundibinātā Ukru pagasta teritorijā palika vienīgi skolas ēka — tagadējais pagasta nams ar mazu saimniecības ēku un pagrabu. Zemi skolas vajadzībām dāvājusi bijusī Ukru muižas īpašniece Olga Bernats, bet dāvinājums zemes grāmatā nav bijis ierakstīts un apagastam nācās to pieprasīt no Centrālās zemes ierīcības komitejas. Klāt dāvātai zemei no fonda vēl piešķirti 8,5 ha.
Pēc pagasta nodibināšanas šinī vienīgajā pagastam piederošajā bijušajā skolas ēkā ierīkoja pagasta namu, jo skolas vajadzībām ēka bija nepiemērota. Šajā, arī pagasta namam nepiemērotajā ēkā, pagasta nams ir vēl tagad. Piemērotu telpu nebija arī skolai. Kaut cik atbilstoša skolas vajadzībām bija pils  Ukru muižas centrā, kur tad arī vietējā pamatskola atradusi sev mājas vietu līdz jaunās skolas uzcelšanai un iekārtošanai. Skolas vajadzībām fonds pagastam piešķīris Ukru muižas centru ar 13,44 ha zemes. Visa pagasta kopplatība ir apm. 43,84 kvadrātkilometri  un pagasts kā ķīlis iekaras Lietuvā, un tikai ar ziemeļu robežu piekļūst Zemgalei.  Pastāvīgu iedzīvotāju pagastā ir ap 1050, bet vasaras darba laikā pāri par 1100. Saimniecību lielākā daļa ir mazas: no 1 līdz 10 ha. Iznāk, ka pagastā pavisam ir 228 īpašumi. Pagasta nodibināšanu apvija savstarpēji strīdi, jo daži atsevišķu pagastu negribēja: pēc viņu ieskata tagadējā Ukru pagasta daļu būtu vajadzējis pievienot Sniķeres pagastam, bet daļu Bukaišu pagastam. Tomēr vairums vēlēšanās — nodibināt patstāvīgu pagastu — guva virsroku, bet neapmierinātie bez panākumiem sūdzējās vēl vairākus gadus. Līdz ar pagasta nodibināšanu  iedzīvotājiem radās jauns strīdus objekts— vietas izvēle jaunceļamai skolai. Visi bija vienprātīgi, ka jauna skola nepieciešama, jo muižas ēka bija veca, nedroša unnepiemērota skolas vajadzībām, bet nebija vienprātības, kurā vietā jauno skolu celt. Bija trīs jaunbūves vietas varianti: daļa jauno skolu gribēja būvēt Ukru muižā, turpat, kur skola jau bija, daži cīnījās par to, ka skola būvējama pie pagasta nama, bet vēl citi jauno skolas namu gribēja redzēt pagasta centrā — apmēram 1,5 km. uz rītiem no pagasta mājas. Šie strīdi turpinātos varbūt vēl līdz šim laikam, ja tos nebūtu izbeidzis 1934. gada 15. maijs. Tā kā arī pagastu vecākiem 15. maijs deva plašākas tiesības, tad toreizējais pagasta vecākais Alberts Seskis enerģiski ķērās pie skolas būves Ukru muižā un sekas ir tās, ka jau šogad ir cerības skolas būvi pilnīgi pabeigt. Jāsaka, ka neapmierināto kurnēšana ir pilnīgi pazudusi, jo dibināta iemesla tai nekad nav bijis. Skolas būves klaušās iet un brauc visi bez ierunām, kaut gan skolas būves Ukru muižas varianta pretinieki draudēja ar klaušu nepildīšanu. Jaunās skolas galīgās izbūves aprēķins ir Ls 85754,52, bet šo summu jūtami samazina materiālu piegāde klaušu kārtā un visi citi klaušu kārtā veiktie darbi. Skolas būvei saņemts aizdevums Ls 28.000, pabalsts no bijušās Jelgavas apriņķa valdes Ls 1000 un pašu līdzekļu līdz šim ieguldīts apm. Ls 20.000. Būves galīgai pabeigšanai vēl būs nepieciešami apm. 10.000 līdz 15.000 latu. Šos līdzekļus sagādāt ir pagasta pašvaldības tuvākais uzdevums, ko arī tā veiks ar līdzšinējo enerģiju. Būs veikts grandiozs darbs, kas pirms tam bija tikai neauglīgu strīdu ābols.”

Adrese: Auces novads, Ukru pagasts, Ukri, skola