18.05.20

Svētes pamatskola

                                                             (1937.gada foto)
                                          (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1836. gada 15. oktobrī „Latviešu Avīzē” mācītāja Panteīnija rakstā tika paziņots, ka Svētē nodibināta skola (kā viena no Vircavas pagasta skolām). Skolā bērnus sūtīja no 12 gadiem. Gani skolu apmeklēja no Mārtiņiem līdz Jurģiem. Katrs pagasta iedzīvotājs skolas uzturēšanai gadā maksāja 60 kapeikas. Par skolas apgaismošanu bija jārūpējas bērnu vecākiem un jādod līdzi uz skolu 6 mārciņas smagu sveci. Skolas rīts sākās ar pātaru skaitīšanu. Par skolēnu nepaklausību skolotājs drīkstēja „uzskaitīt” 10 sitienus ar rīksti vai mazo pātagu. Skolā strādāja viens skolotājs. Vecā skolas ēka bija celta no māla, ar maziem logiem (bijusī kopsaimniecības „Svēte” ēdnīcas ēka).

1897. gada jūlijā tika nodota ekspluatācijā jaunuzceltā (tagadējais vecais korpuss) divstāvīga skolas ēka. 1926. gadā skola pārveidota par Jelgavas apriņķa Svētes pagasta 2. pakāpes sešgadīgo skolu. Otrā pasaules kara gados skolas darbs tika pārtraukts. Skola atsāka darbību 1944. gada novembrī kā nepilnā Svētes vidusskola. Skolas dokumentos vēlāk minēti šādi nosaukumi: Svētes 7-klasīgā pamatskola (1946 - 1948), Svētes 7-gadīgā skola (1948 - 1961), Svētes 8-gadīgā skola (1961 - 1989), Svētes 9-gadīgā skola (1989 - 1992), Svētes pamatskola (no 1992. gada 21. janvāra).

1958. gadā tika uzcelta skolas internāta ēka. 1966. gadā veikta skolas ēkas rekonstrukcija (3. stāvs). 2014.gada 1.septembrī tika atklāts jaunais skolas korpuss - pirmsskolas ēka.  2017.gada 20. martā atklāja renovēto skolas veco korpusu. Pie skolas atrodas mākslinieka Induļa Rankas veidotais piemiņas akmens skolas 160.gadu jubilejai.

Adrese: Jelgavas novads, Svētes pagasts, Svēte