18.05.20

Skuju skola

                                            (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)

                                                               (1937.gada foto)

Skuju 4-gadīgā pamatskola darbu sāk 1922.gadā. Pirms tam ēkā bija Skuju krogs.
1933.gada izdevums “Kadets”raksta: “Netālu no Jelgavas, šosejas malā, atrodas skoliņa. Priekš kara še kūsāja dzīvība. Kūsā tagad arī: toreiz te bija Skuju krogs, tagad Skuju skola. Skolas priekšā kara laiku piemineklis. To cēluši mūsu karavīri saviem Atbrīvošanas cīņās kritušajiem biedriem, šis koka stabs ar pusizdzisušiem uzrakstiem devis skolai bagātīgu vielu gan vēstures, gan valodas stundām, tas kalpojis un kalpo audzināšanas nolūkiem. Cauru gadu rūpīgas rokas pušķo pieminekli. Ziemā arvien mētru un skuju vaiņadziņi, vasarā ap pieminekli košs puķu dārziņš. To nu skola uzskata par savu tiesību, neatņemamu tiesību — kopt un sargāt kritušo piemiņu. Tikai vienas raizes: koka piemineklim īss mūžš, tas drīz sabruks. Uzraksti vairs nav saburtojami. Bērni tos zina. Vienā pusē bijis: „Tēvu zemes mīlestību Mēs ar darbiem rādījām. Tēvu zemes brīvestību Pirkām mēs ar asinīm." Otrā: 6. Rīgas kājnieku pulka kareivji, kas krituši cīņā par Kurzemes atbrīvošanu. Bijuši 16 vārdi. Tie tagad jau nesalasāmi. Kad šis stabs sabruks, ko tad? Šīs domas nodarbina Skuju skolas saimi.”
1937.gada 24.oktobrī atklāja jaunu pieminekli. Tā arhitekts bija Nikolajs Voits. Bareljefu veidojis tēlnieks Mārtiņš Šmalcs, saskaņā ar sava skolotāja profesora Kārļa Zāles norādījumiem. 

Adrese: Ozolnieku novads, Cenu pagasts, Skuju skola