04.05.20

Rencēnu muiža (Rencēnmuiža, Ranzen, Renzen)


                                              (Vecā kungu māja, fotografēts 2012.gadā)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                              (Fotografēts 2020.gadā, V.S, foto)
                                                                              (Muiža senāk)

Kopš 2013.gada februāra Rencēnu muižai ir jauns īpašnieks – Fēlikss Lūkins, dr. Lūkina acu klīnikas vadītājs un vadošais ķirurgs, kurš īpašumu iegādājies no mantiniekiem, kas dzīvo ASV. F. Lūkinam ir nodoms nākotnē muižas īpašumā nedaudz nodarboties ar lauksaimniecību un gaļas lopu audzēšanu, kā arī attīstīt vietējo ražošanu, jo īpašums aizņem lielu zemes platību. Savukārt tā dēvētās Vecās kungu mājas restaurācijā Kultūras ministrija ir ieinteresēta piesaistīt Eiropas līdzekļus, jo ēka ir kultūras un vēstures piemineklis un tur varētu tapt muzejs.
Rencēnu muiža dibināta 1588.gadā Burtnieku novada Rencēnu vaka austrumu pusē. 19.gadsimtā pieder  fon Krīgsmaņu dzimtai.  1912.gadā muižas zemju kopplatība bija 2951 ha. Rencēnu muižas Jaunā pils celta 1886.gadā neorenesanses stilā ar 32 istabām,  sarkanu ķieģeļu mūrējuma ēka ar atsevišķām balta apmetuma klātām būvdetaļām, kas bagātina dekoratīvo apdari. Ēkai daļēji saglabājušies oriģinālie logi - pirmā stāva līmenī - taisnstūra formas ar renesanses stila aplodām, gala rizalītos - šauri, proporcijā pagarināti divviru logi ar pusaploces pārsedzēm, parka fasādē - plaši divviru logi ar sīkrūšu stiklojumu loga augšdaļā. Jau 1870.gadā muižā darbojās sava spēkstacija un pilī tika iekārtoti elektriskie zvani kalpotāju pasaukšanai. Tā kā Padomju okupācijas  gados ēkā tika izvietots kolhoza kantoris, pirmā stāva lielā zāle tika savienota ar sānu istabām. Saglabājusies arī Rencēnu muižas Vecā kungu māja ("Rozes") - saukta par Vidus māju, kas celta 1835.gadā. Tā ir apmesta ķieģeļu ēka, būvēta klasicisma stilā. Pie muižas atrodas arī bijusī iebraucamā vieta - krogs, kas celts 19.gadsimta vidū, šobrīd drupu stāvoklī. Muižā atrodas arī spirta brūža ēka, kas celta 1891.gadā no skaldītiem laukakmeņiem ar sarkanu ķieģeļu logailu un durvju aplodu apmūrējumiem. Brūzim bija pašam sava artēziskā aka, bet plašie iesala un spirta mucu pagrabi 2.pasaules kara laikā tika izmantoti kā bumbu patvertnes. Lai arī 1944.gadā muižu šķērsoja frontes līnija, tomēr vienas nakts aktīvajā apšaudē tika bojāts tikai brūža austrumpuses jumts. Muižas kūts ar staļļiem celta 19.gadsimta vidū, lopu laidaros bijusi  automātiskā dzirdināšanas sistēma, laidara pagalms bija nobruģēts un kalpu sievas turējušas to tīru kā istabas grīdu, mazgājušas divreiz pa nedēļu, ik sestdienu, ik trešdienu. Pie Rencēnu muižas apbūves centra atrodas 19.gadsimtā izveidots ainavu parks ar pieciem dīķiem, kas savienoti kaskādē, vietām saglabājušies eksotisku koku un krūmu stādījumi. Uz muižu ved ozolu aleja, kas stādīta vēl barona Karla fon Krīgsmaņa laikā. Vēl 20.gadsimta sākumā pie parka uzturēšanas muižā strādājis muižas dārznieks, divi dārznieka palīgi, divas ravētājas, divas izpalīdzes. Puķu dobes un grantētie celiņi tikuši uzturēti ideālā kārtībā.

Adrese: Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēnu muiža