04.05.20

Mazbūtu muiža (Masbutenhof) Vircavas pagastā
                                        


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 
1937.gada laikraksts "Rīts" raksta: "Iegriezāmies Mazbūtu muižā, kur par deputātniekiem (cilvēki, kuri pāriet no pilsētas strādāt laukos) salīguši Pēteris Vilciņš un Teodors Balcers. Pēdējais uz laukiem ir pirmo gadu. Agrāk viņš Jelgavā taisījis koka tupeles. Saprotams, ka pie tāda darba nevar sevišķi daudz nopelnīt, kamdēļ arī iztikšana bijusi paskopa. Tagad viņam pašam sava maza saimniecība un ir viss ko vien darba cilvēks var vēlēties."

Adrese: Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Mazbūti