08.05.20

Plāteres biedrību nams "Austrums"

                                                             (Senāka fotogrāfija)
                                          (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                 (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Nams uzcelts 1911.gadā uz barona Tīzenhauzena dāvātās zemes. Šajā vietā vistuvāk saiet triju pagastu robežas – Plāteres, Meņģeles un Taurupes. Līdzekļi būvei tika sakrāti ar aktīvu darbošanos kultūras jomā, naudu aizņēmās arī no bankas. Būvmateriālus saveda sabiedriskā kārtā. Mūrnieka darbus veica Jānis Glāzers, kokapstrādes un būves darbus – galdnieks Kārlis Inde. Ķieģeļus transportēja no Aderkašu cepļa, kaļķus – no Kokneses, stiklus – no Meņģeles toreizējās stikla fabrikas. 1911.gada 11.novembrī biedrības māja tika atklāta; to iesvētīja Madlienas draudzes mācītājs Celmiņš. Tolaik jaunuzceltā ēka bija otrā lielākā sabiedriskā celtne Latvijas laukos (to pārspēja tikai Vecpiebalgas nams). Kultūras objekta iesvētības tika svinētas un teātra izrādes spēlētas divas dienas. Jaunajā mājā darbojās gan koris, pūtēju orķestris, gan iestudētas lugas, kuras palīdzējis sagatavot arī režisors Pēteris Lūcis. 

1944.gadā, kad tuvojās frontes līnija, biedrības nama skatuves iekārtojumu demontēja. To savās mājās saglabāja "Ķiķu" saimnieks Kārlis Kažociņš. Pēc kara viss tika atjaunots. Pagājušā gadsimta 60.-70. – jos gados namā darbu vadīja Plāteres skolas ilggadējais pedagogs Arvīds Saulrietis. Darbs biedrību namā tika pārtraukts 1975.gadā.
2011.gadā namā esot nosvinēti tā 100 gadi. Tas bijis privātīpašumā. Esot sākti remontadarbi, nomainīti logi. Bet 2015.gadā, kad tur biju, durvis stāvēja vaļā, ieiet un demolēt varēja jebkurš.

Adrese: Ogres novads, Madlienas pagasts, Plāteres tautas nams