04.05.20

Pekas kalns
                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Nedaudzus kilometrus lejpus Valmierai, Gaujas kreisā krastā, atrodas Kauguru pagasta Kaln-Eniņu Pekas kalns. No upes tas labi saredzams, tikai rudeņos un pavasaros tam grūti piekļūt slapjās lejas dēļ; no zemes puses tas viegli sasniedzams. Pekas kalna forma gandrīz  četrstūraina, no zemes tas atdalīts ar priekšpili, pārrakumu un uzbēdumu pilskalna priekšā. Pārējās malas stāvas un līdzenas, pret uzbrucējiem aizsargātas ar slapjām pļavām vai neaizaugušām Gaujas attekām. Nedaudz uz dienvidiem, attekas vidū, redzama paliela saliņa, eglēm, priedēm un bērziem noaugusi, kas noderējusi par iedzīvotāju paslēptuvi tai pašā laikā, kad karavīri aizstāvēja pili.
Šai pilskalnā profesors Fr. Balodis izdarījis izrakumus 1909. gadā, konstatējis māju atliekas, noskaidrojis pilskalna apbūves veidu, kā arī sienu celšanas paņēmienus. Labi bija uzglabājušās māju daļas, slietenis, apbūvei sagatavoti koka materiāli, stāvkoku sētas visapkārt kalnam, pils vārtu pamati un novada vecākā mājas atliekas. Šos izrakumos iegūto atziņu rezultāti bija redzami 1933. gadā  Gaujas izstādē, Skolu muzejā, kur varēja apskatīt šī pilskalna rekonstrukciju.
Piemināms vēl arī, ka netālu uz rietumiem, tīrumu vidū, redzams kāds parasts lauku ceļš, bet kas varēja atrasties tai pašā vietā jau pirms 700 gadiem — uz to norāda minētā ceļa virziens — līdztekus Gaujai un šķērsām cauri tīrumiem.
Aizvēsturnieki savos darbos noskaidrojuši, ka Pekas kalnā meklējama senā Beverīna, tātad tur dzīvojis Tālivaldis, kas ikvienam no mums pazīstams jau ar savu vārdu vien. Šai pilī igauņi aplenkuši latviešus, gribēdami izpostīt pili un gūt laupījumu. Bet priesteris uzkāpis vaļējā pils logā, sācis dziedāt un spēlēt, tā, ka igauņu naids aprimis un tie aizgājuši. Tālivalda nāve bija bēdīga — igauņi viņu nomocīja uz uguns. (Ekskursants, 01.06.1934)


Adrese: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Pekas kalns