12.05.20

Lašupes muiža (Laschuppen)


                                                    (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                          (1930-to gadu karte)
                                                          (1910-to gadu karte)

Iespējams, ka no Lašupes muižas ēkām nekas nav saglabājies. Privātīpašums.

Adrese: Saldus novads, Lutriņu pagasts, Lašupe