12.05.20

Lašupes Meža muiža (Mežamuiža, Skrundas mežkunga muiža, Schrunden Forstei)
                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                              (1930-to gadu karte)
                                                           (1910-to gadu karte)

Palasot internetā citu cilvēku ceļojumu piezīmes un apskatot bildes, rodas sajūta, ka tiek jauktas Lašupes muiža ar Lašupes meža muižu. Iespējams tāpēc, ka meža muižā ir saglabājušās vairākas ēkas, bet Lašupes muižā, šķiet, ka no muižas laikiem nekas nav saglabājies. Grūti par to spriest, jo Lašupes muižas vietā ir privātīpašums.
Muižiņa izceļas ar interesantu koka arhitektūru (varētu būt celta ap 1636.gadu). Pie muižas ir stādīts un veidots parks, kurā savā laikā viesus priecēja fazāni. Saglabājusies daļa alejas. Dažādos informācijas avotos šī vieta arī dažādi tiek dēvēta – vietām par Lutriņu mežniecību, citviet par Skrundas mežniecību vai mežkunga muižu.

Adrese: Saldus novads, Lutriņu pagasts, Lašupe