11.05.20

Kaulaču muiža (Kaulices muiža, Kaulicu muiža, Kaulitzen) Remtes pagastā


                                         (Fotgrafēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Īsu laika posmu tā piederēja Otto Johanam Gothardam fon Kleistam. Ap 1905.gadu – baronam Kerkoviusam. 1945.gadā tur atradies Sarkanās armijas novērošanas punkts.
Tēlniece Arta Dumpe ir Lestenes Brāļu kapu pieminekļa Dzimtene Māte Latvija autore. Tā ir mākslinieces pateicība leģionāriem, kas toreiz, 1945. gada pavasarī, izglāba viņu un viņas ģimeni. Par to - Artas Dumpes atmiņu stāstījums: “1945. gada marts, neparasti kluss, miglains rīts Remtes pagastā. Māte ir aizgājusi uz kūti, un mēs abas ar māsu ēdam brokastis. Ap pulksten 11. 00 viss sākas - krīt mīnas, tālumā tarkšķ ložmetēji, dun lielgabali. Jo esam starp divām frontes līnijām pie Pilsblīdenes. Guļam kopā ar suni istabā zem galda, logu rūtis izbirst, un sāk stipri salt. Mamma nezina, vai esam dzīvas, bet mēs raudam un uz traucamies, kā viņai tur ir kūtī pie lopiem. Tēvs, Volhovas purvos ievainots, atrodas nezin kur. Pievakarē visas satiekamies un ievācamies manteļskurstenī  starp miltu  maisiem un žāvētas gaļas gabaliem. Visapkārt kā lieli sārti deg tuvākās astoņas mājas, Kaulaču muižu ieskaitot. Ap vienpadsmitiem vakarā, spindzot degošajām lodēm, sadzirdam latviešu valodā sakām: „Kas te, vēl civilie? Trīs stundu laikā savāciet visnepieciešamāko - un prom!" Ienāk kādi 20 latviešu leģionāri, jautri, joko, sameklē ūdeni un turpat mazgājas, dzer pienu no alumīnija kannas. Tā nu arī mēs, paņēmušas katra savu svarīgāko mantiņu, kūtī paliekot govij, aitām un sivēniem, devāmies prom. Nākamā naktī varēšot atbraukt pēc pārējā. Jautrie karavīri, kuriem katrs dzīves mirklis varēja būt pēdējais,  mūs izglāba, no piefrontes, vācu pusē izvedot cauri mežam.” (“Brīvā Latvija”, 2009)

Adrese:  Brocēnu novads, Remtes pagasts, Kaulači