10.05.20

Kāņu muiža (Kahnhof, Kannhof, Kannenhof) Kabiles pagastā                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Zutēnu muižas pusmuiža.

Adrese: Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, Kāņmuiža