24.05.20

Jaunvariebas muiža (Neu-Warriben)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Variebu muiža 1561.gadā piederēja pie muižu kompleksa, ko pēdējais Livonijas ordeņa mestrs un pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers piešķīra savam padomniekam Solomonam Heningam. Heninga pēctečiem muiža piederēja līdz 1702.gadam. 1667.gadā īpašums starp mantiniekiem tika sadalīts Vec- un Jaunvariebu muižās, kas 1830.gadā tika atkal apvienotas. 1844.gadā Variebu muiža nonāca fon Hānu dzimtas īpašumā un tika pievienota Aizupes muižai.

Adrese: Kandavas novads, Vānes pagasts, Jaunvarieba