23.05.20

Jaundziru muiža (Neu-Dsirren)

                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                         (2011.gada Google foto)

                                                           (Apmēram tā pati vieta 2020.gadā)

Aizupes barons bijis viens no pirmajiem Kurzemē, kas no graudu audzēšanas pārgājis uz krietni ienesīgāko lopkopību. Viņš izrentējis Jaundziru muižu Efertam senioram – revolucionāra Ernesta Eferta-Klusā tēvam.
Laidaros, no kuriem gan patlaban vairs nekas nav pāri palicis, Efertu laikā mitināts ap simts lopu. Plašās mītnes stiepušās turpat aiz muižas lejā, gar Tukuma ceļa malu līdz mazajam dīķītim, kurš ir gluži līdzās Sudraba dīķim.
No 1924. gada Jaundziru muižā pastāvēja Jaundziru Piensaimnieku sabiedrības kopmodemiecība. 1935. gadā tā atradās Jaundziru novada "Cerībās".
Mūsdienās daudzas ēkas jeb to drupas nojauktas. Ja 2011.gada Google maps uzņemtajos kadros redzamas vēl vairāku ēku drupas, tad 2020.gadā to vairs nav, bet gar ceļu sakrauti mistiski laukakmeņu kalni, kā mūris. 

Adrese: Kandavas novads, Zantes pagasts