15.05.20

Jasmuiža (Jasch-Mysa)

                                                    (Fotografēts 2015.gadā, V.S. foto)

Muižā no 1883. gada līdz 1891. gadam topošais dzejnieks Rainis jeb Jānis Pliekšāns  pavadīja savus ģimnāzijas un universitātes brīvlaikus, jo šai laikā muižu nomāja un tajā saimniekoja Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns.  1964.gada 16.augustā te atvērts Raiņa muzejs. Muzejs izvietojies divās rekonstruētajās Jasmuižas muižas ēkās. Trešā muzeja ēka ir Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna 1999.gadā rekonstruētā darbnīca – ceplis. 
Muižas īpašnieks bija Kuzņecovs. Kuzņecova un Krišjāņa Pliekšāna savstarpējās attiecības bija sarežģītas, maksājumi netika veikti atbilstoši līgumā  noteiktajām prasībām. Pliekšāni Jasmuižā dzīvo tikai līdz Raiņa tēva nāvei 1891. gadā. Pēc tēva nāves Raiņa māte un māsa pārceļas uz dzīvi netālajā Pelēču muiža.
Jau 1890. gadā par Jasmuižas īpänieku kļuva Kuzņecova dēls Ņikita. Jāpiebilst, ka vecajam Kuzņecovam bija četras meitas un viens dēls. Pēc Ņikitas nāves 1919. gada martā par muižas īpšnieci kļuva Marija  Kuzņecova. Divdesmitajos gados Jasmuižā  saimniekoja Augusts un Klaudija Apsīši. Juridiski Marija Kuzņecova savai pusmāsai - Klaudijai Apsītei - 30 535 ha lielo zemes gabalu ar nosaukumu -- Jasmuižas mājas - par 4500 latiem pārdeva 1939. gada augustā. Apsīšu ģimene Jasmuižā saimniekoja līdz l 949.gada 25.martam, kad Augustu Apsīti ar meitu Ņinu izsūtīja uz Sibīriju. Laika posmā no 1949. līdz 1960. gadam tagadējā muzeja teritorijā bija vietējā kolhoza saimniecības ēkas, kolhoza un ciema padomes administratīvās telpas. (“Latvijas vēstnesis”, 2000)

Adrese:Preiļu novads, Aizkalnes pagasts, Aizkalne, Parka iela 3