23.05.20

Gaiķu muiža (Gaiken)

                                                (Gaiķu muiža senāk, kad tajā jau ir skola)

                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas kungu dzīvojamā māja celta 19. gadsimtā. No 1920. gada šajā ēkā atrodas Gaiķu pamatskola. Ēkā atrodas arī novadpētniecības muzejs. Saglabājusies arī 1776. gada celtā klēts un citas saimniecības ēkas. Pie “Eglājiem” otrā pasaules kara vācu karavīru kapi. Īpašnieks pirms agrārreformas – Kārlis Ernests Jānis fon Medems.
1937.gadā “Saldus avīze” raksta: “Pagastā ir iekārtota 6-kl. pamatskola ar  5 skolotājiem un 180 skolniekiem. Pie skolas ir internāts, darbojas arī skolas mazpulks. Skolai ir savas klavieres, harmoniums un diezgan vērtīga bibliotēka. Skolā pastāv  skolēnu kooperatīvs, kurš darbojas ar labām sekmēm. Pēc agrārreformas pie skolas tika iedalīts ļoti maz zemes, kas tagadējā laikā radīja pašvaldībai lielas grūtības. Lai skolēnus varētu praktiski apmācīt lauksaimniecībā pagasta pašvaldība 1935.gadā nopirka pie skolas jaunsaimniecību ar zemes platību 13,13 ha, no kuras jau 1 ha apstādīts ar augļu kokiem un ierīkota koku skola, ko apkopj paši skolēni. Arī mazpulkam iedots 0,5 ha zemes pašu apsaimniekošanai. Ar to arī grūtības zemes jautājumā ir labvēlīgas un skolēni savos skolas gados varēs tikt sagatavoti nākamā lauksaimnieka uzdevumiem.”

Adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Vecgaiķi