22.05.20

Gaiķu mācītājmuiža (Muižciema mācītājmuiža)

                                                               (1928.gada foto)

                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mācītājmuiža esot celta 17.gadsimtā. Te līdz 1855.gadam atradusies Muižciema draudzes skola, kurā mācījās bērni no Gaiķiem, Vecsatiķiem un Lielsatiķiem. 1853.gadā skolotājs bija Kārlis Švānbergs. Mūsdienās (2020.gadā) ēkas pussabrukušas, izdemolētas, pamestas.


Adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Gaiķi