01.05.20

Dūres muiža (Durenhof, Lindenhof, Liepu muiža) Burtnieku pagastā


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)
 


Tā atrodas nedaudz tālāk par 1 km uz ziemeļiem no Burtnieku baznīcas. Pirmās ziņas par muižu ir jau no 1417.gada, kad Vilhelmam Dūrenam tur piederēja zemes, kas sniedzās līdz Kumpa pļavai. 17.gadsimtā muižu mantoja Dūrenu znots Vilhelms Mollers. Vēlāk muiža vairākkārt maina īpašniekus. Tur saimnieko F.fon Budenbroks, birģermeistara Staela fon Holšteina atraitne, Lielvidzemes ģenerālsuperintendants Jakobs Benjamiņš Fišers, kurš enerģiski atjaunojis parādos kritušo un nolaisto muižu. 1762.gadā Mihails Bušens nopērk muižu no Fišera atraitnes, bet 1770.gadā to pārdod majoram fon Oetingenam. 1786.gadā par muižas īpašnieku kļūst Burtnieku muižas īpašnieks grāfs Pēteris Rumjancevs-Zadunaiskis. 20.gadsimta sākumā muiža bija Šrēderu dzimtas īpašums. Latvijas brīvvalsts laikā muižas centrālā daļa nonāca krodzinieka Pētera Grūbes īpašumā, kurš bijis ļoti uzņēmīgs un apsaimniekojis arī sierotavu. Pēc 1991.gada īpašuma tiesības atguvis Gunārs Grūbe no ASV, NASA inženieris. (no V.Avotiņa un I.Luksa grāmatas “No Burtniekiem līdz jūrai”)

Adrese: Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Dūre