15.05.20

Ainažu pagasta pamatskola (Mērnieku pamatskola)

                                                               (Skolas ēka senāk)


                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1939.gada “Daugavas vēstnesī”  ir raksts par Kārļa Ulmaņa Vidzemes apmeklējumu pēc Dikļu dziesmusvētkiem. Cita starpā minēts arī Ainažu pagasta pamatskolas apmeklējums: “Tālākā ceļā brauciena dalībnieki brīdi pakavējās skaistajos Salacas upes krastos pie Melnupītes ietekas. Še atrodams sarkanais dolomīts, kas ir viena no retāk sastopamām mūsu zemes bagātībām. Nākošā apstāšanās vieta bija Ainažu pagasta 6 klašu pamatskola. Skolas celtne ir spilgts piemērs tam, kā agrāk veicies ar skolu būvniecību. Skolas būve ilgusi 12 gadus un tā nobeigta 1935. gadā. Šai skolā mācās 137 skolēni, no kuriem gandrīz divas trešdaļas dzīvo skolas kopmītnē. Skolas tuvumā prezidents sastapa skolotāju Plāti, kurš strādāja līdumā, iestrādājot jaunu tīrumu. Prezidents izteica atzinību par čaklo darbu."

Adrese: Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, Mērnieki