23.04.20

Vecpiebalgas mācītājmuiža


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Iekārtota 17.gadsimta vidū. Šeit savulaik dzīvojuši ievērojami mācītāji K. Gerstenmeijers, G. Linde, tēvs un dēls Šilingi, R. Guleke, P. Gailītis.

Pirmās Republikas laikā pastorātu apsaimniekoja mācītāji Augusts Trucs un Voldemārs Lorbergs. Šajā periodā pirmais draudzes priekšnieks bija Matīss Kaudzīte, pēc tam Kagaiņu skolas skolotājs Reinis Herbsts, lauksaimnieks Pēteris Prūsis u.c.
Pēc Otrā pasaules kara īpašumtiesības piesavinājās ciema pašvaldība, pēc tam kopsaimniecība "Komunisma ceļš". Laidars tika paplašināts, tajā ierīkoja jaunlopu fermu. 1960-os gados vēl bija apdzīvota bijusī  kalpu māja. 1993.gadā tika apsaimniekota dzīvojamā māja un laidars. Pārējās ēkas drupās vai pat nojauktas. Kopš 1990-to  gadu sākuma mācītājmāja atkal ir draudzes īpašumā. Šobrīd (2020.gadā) tas ir privātīpašums un dzīvojamā māja tiek pārbūvēta.
Ziemeļu kara laikā un 1831.-32.gadā te darbojas Vecpiebalgas draudzes skola. 1771.-75. gadā te dzīvoja Garlībs Merķelis. 1859. gadā viesojās Krišjānis Barons.

Adrese: Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts