24.04.20

Vecmuiža (Althof) Ērgļos
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1921.gada “Zemes ierīcības vēstnesis” raksta, ka Vecmuiža sadalīta sekojošās saimniecībās:
Ērgļu mežniecībai (dienesta zeme) - 15,23 pūrvietas
Šrubers Jānis - 51,00
Kauliņš Kārlis - 59,00
Kļaviņš Jānis - 60,00
Brimmerbergs Jānis - 60,00
Milna Juris - 60,24
Par šo muižiņu informācijas nav daudz, bet ir aprakstīts notikums, kas saistīts ar dzelzceļa līnijas būvi tās tuvumā: “Dzelzceļa līnijas Rīga - Ērgļi izbūvi pabeidza un satiksmi pa to atklāja 1937.gada rudenī, svinīgajā ceremonijā piedaloties ar speciālvilcienu atbraukušajam satiksmes ceļu ministram un citiem augstiem viesiem. Svinības un dzelzcela atklāšana notiktu droši vien daudz agrāk, ja ne šāds atgadījums. Proti, Ērgļu stacijai atvēlētā vieta bija purvājs, kam pat kājām grūti tikt pāri. Tāds pats tas stiepās arī virzicnā uz Rīgu gar Vecmuižas ezeru, kur tika radīts uzbērums sliedēm. Kad darbi līdz pat Ērgļu stacijai bija jau pabeigti, kādā rītā tā veicēji neticēja vairs paši savām acīm. Apmēram 200 metru garumā 10 metrus augstais uzbērums bija pilnīgi pazudis - nogri mis, atstājot aiz sevis vienīgi melnu dūksnāju. Izrādījās, ka purvaine ir Vecmuižas ezera aizaugusī daļa, kas nespēja noturēt tai uzkrauto milzīgo svaru. Uzbērumu nācās radīt no jaunu.”

Adrese: Ērgļi, Ratakalna iela