24.04.20

Fītinghofu apbedījumi Nītaures luterāņu kapos


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Fītinghofi, saukti par Šēliem (vāciski: von Vietinghoff gennant Scheel), jeb Fītinghofi-Šēli ir sena vācbaltiešu dzimta, kas ieceļojusi Livonijā krusta karu laikā 14. gadsimtā un vēlāk izplatījusies arī Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Vācijā un Krievijā. Dzimta cēlusies no Fītinghofas, kas mūsdienās atrodas Esenes pilsētas teritorijā Vestfālenē Vācijā.
Vidzemē Fītinghofu dzimtmuižas bija Alūksnes muiža (Marienburga), Lubānas muiža, Jumpravas muiža un Krapes muiža. Arī Mazsalacā esošā Valtenberģu muiža  un netālā Ramas muiža saistās ar baronu Fītinghofu  vārdu. Nav īstas skaidrības, kāpēc Fītinghofi  apglabāti Nītaurē, jo Nītaures muiža nav bijusi viņu īpašums.
Uz vairākām kapu plāksnēm nav vārdu un uzvārdu, tikai bībeles citāti. Vienkopus ir ne tikai plāksnes ar Fītinghofu vārdu, bet arī citu dzimtu vārdiem.  Salasāmie vārdi ir sekojoši:


Gräfin Christine Stenbock Fermor, 09.01.1862 – 19.03.1901
Elisabeth Stenbock Fermor, geb. Von Weymarn, 1826 – 1868
Friedrich Johann Stenbock Fermor, 24.04.1818 – 15.08.1884
Marie Stenbock Fermor, geb. Dunten, 07.10.1831 – 27.11.1900 

Konrad Baron Vietinghoff Scheel, 18.04.1841 – 01.11.1905
Johanna von Vietinghoff Scheel, 30.01.1952 – 17.02.1957
Gotthard von Vietinghoff Scheel, 08.03.1847 – 22.05.185…
Arnold von Vietinghoff Scheel, 01.12.1842 - … 01.1903 

Rittmeister Hermann von Walter, 07.08.1894 – 26.08.1935, miris Ķēču muižā
Wilhelmine von Walter, geb. Von Fässing, 26.08.1799 – 04.03.1863


Adrese: Nītaure, Luterāņu kapi