13.04.20

Tāšu - Padures muiža (Tels-Paddern, Tasch – Paddern)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

19. gadsimta sākumā celtā Korfu dzimtas pils 1852. gadā pāriet Kaizerlingu dzimtas īpašumā. Grāfa Keizerlinga medību pils ir izcils vēlīnā klasicisma paraugs un senāk kalpojusi viņam kā vasaras mītne. Ēkas fasāde ir atdzīvināta ar pusapaļas formas logiem, galvenajai ieejai ir sfērisks pārsegums, ko balsta kolonnas un saglabājušās arī masīvās ozolkoka durvis. Dārza fasādē ir kolonnas un skaista akmens terase. Arī iekštelpās saglabājušies vairāki senā interjera apdares fragmenti. Pēc pils pabeigšanas, ap to sāka veidot vairāk kā 10 ha lielo parku, kur var sastapt vairākus svešzemju kokus. Kopš 1922.gada Tāšu - Padures muižas pils ēkā atrodas Kalvenes pamatskola. 1960. gados pils remontēta, pielāgojot to skolas vajadzībām, līdz ar to ēkas interjers sabojāts. Nojaukti kamīni un krāsnis, novāktas četras skulptūras pils galvenās zāles nišās. Tomēr lielākā daļa sākotnējo detaļu un pati pils kopumā nav īpaši cietusi.

Šeit savu bērnību un jaunību tēva īpašumos pavadījis rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs Eduards Keizerlings, par ko liecina Vācijas vēstniecības sagādātā piemiņas plāksne uz parādes fasādes. Pēdējais muižas īpašnieks - grāfs Heinrihs Keizerlings. 

Adrese: Aizputes novads, Kalvenes pagasts, Kalvene, Skolas iela