13.04.20

Sluķu muiža (Slucken) Lutriņu pagastā
                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Lutriņu muižas pusmuiža. Beidzot pastāvēt Kurzemes hercogistei, visas Lutriņu muižas pusmuižas kļuva par kroņa muižām.

Adrese: Saldus novads, Lutriņu pagasts