18.04.20

Tadaiķu muiža (Tadaiken)

                                                              (2012.gada foto)

Valdemārs Blankenburgs izdevumā “Treji vārti” 1988.gadā raksta: “Kad mans brālis neatkarīgās Latvijas sākuma gados pielaikoja jaunpiešķirtās jaunsaimniecības vajadzībām Tadaiķu muižas bijušo zirgu stalli, izrādījās, ka virs tā agrāk bijusi izbūvēta dzīvojamā telpa. Kā vecāki ļaudis zināja stāstīt, tanī mituši zirgu pasta staļļa puiši. Toreiz Tadaiķu kroņa muižā bijusi iekārtota pasta zirgu apmaiņas stacija, viena no pirmajām līnijā Liepāja — Tadaiķi — Priekule (un tālākā ceļā uz Jelgavu un Rīgu). Kad pasta rati braucienā no Liepājas bija sasnieguši Kalna riju ap pusversti no Tadaiķu muižas, kučieris, pasta ratu vadītājs, pūtis taurē. Tas bijis signāls zirgu puišiem atpūtināto zirgu pāri izvest uz zirgu apmaiņas vietu. Kolīdz pasta rati apstājušies, sabrauktais zirgu pāris tūlīt no ratiem atkabināts un to vietā piekabināts svaigais. Visas šīs izdarības veiktas dažu minūšu laikā, un pasta rati varējuši drāzties tālāk. Pasta zirgi bijuši tā iedresēti, ka, stallī, izdzirdot taures skaņas, tie sākuši ausīties un satraukti mīdīties. Taures pūtiens, sasniedzot Kalna riju, bijis reizē arī signāls plostniekam, kas cēlis pajūgus pāri Vārtājas upei pie Lejas kroga.”

Adrese: Priekules novads, Bunkas pagasts, Tadaiķi