21.04.20

Līču pusmuiža (Lizen) Nīkrāces pagastā

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

"Latvijas kareivis" 1939.gadā raksta: "1919.gada 3.marta agrā rītā Kalpaka bataljons atstāj Rudbāržus, lai pie Līču pusmuižas pārietu Ventu un ieņemtu Jauno muižu, atbrīvojot Ventas krastus no lieliniekiem. Pēc stipras ugunskaujas Studentu un Cēsu rotas Jaunās muižas rajonu ieņem. Neatkarības rota nodrošina Skrundas rajonu, bet Jātnieku nodaļa sasniedz Skrundas-Pampāļu lielceļu. Ar to iegūts placdarms Ventas labajā krastā turpmākam uzbrukumam. Šinī dienā ievadītais Kalpaka bataljona uzbrukums bija sākums tām lielajām Latvijas atbrīvošanas cīņām, kuru rezultātā Latvija kļuva neatkarīga valsts, šo vēsturisko dienu svinīgi atzīmē sabiedriskās iestādes, skolas un organizācijas, pateicībā pirmajiem mūsu cīnītājiem — kalpakiešiem, kas kā pirmie pacēla cīņu laukos Latvijas armijas uzvaras karogu."

Adrese: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Līce