14.04.20

Kļavkalna muiža (Kļavkalnu muiža, Klawekaln)

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                (2011.gada foto)

Kroņa muiža. Kļavkalna muižai bijis savs zīmogs. Tā centrā attēlota toreizējā muižas ēka, kļavas labajā un egles kreisajā pusē. Līdz mūsdienām gandrīz nekas nav saglabājies. Vēl pirms dažiem gadiem ēka kartē ir redzama, bet šodien ir tikai krāsmatas. Bet netālu - pie “Dzirnaviņām” ir muižas magazīnas ēkas mūru atliekas.

Adrese: Amatas novads, Skujenes pagasts, Kļavkalns