14.04.20

Ķēču muiža (Fossenberg) Nītaures pagastā                                  
                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                       (Dažus gadus pirms 2020.gada)
                                                         (Tas, kas palicis 2020.gadā)

Bija vecā un jaunā Ķēču muižas ēka, viena otrai blakus. 1900. gadā muižu ar 50 ha zemes un ūdens- un vējdzirnavām nopērk zvērināts advokāts Jēkabs Reinfelds.  1905.gada jaunā muižas ēka nodedzināta un vēlāk atjaunota vienkāršotā variantā. Tagad tā ir privātīpašums.
2020.gada sākumā gar muižu remontē ceļu, visapkārt dubļi, piekļūšana muižai ne izbraucama, ne izejama. Tādēļ fotogrāfijas  nav izdevušās. Savukārt ēka, kas ceļa malā un vēl pirms dažiem gadiem bija apskatāma, tagad nojaukta.
Par muižas dzirnavām raksta Jēkaba Reinfelda dēls, dr.ing. Nikolajs Reinfelds (dz.1899): “Abas dzirnavas bija laukakmeņu mūra ēkas ar jumstiņiem segtiem jumtiem. Vējdzirnavas bija holandiešu tipa ar 1 maļamām un 1 putraimu skrējām. I pas. karā vējdzirnavas tika galīgi izpostītas un netika pēc tam atjaunotas. Ūdensdzirnavas atradās pie apm. 20 ha liela, mākslīgi uzdambēta ezera. Sākumā dzirnavu iekārta sastāvēja no 1 maļamām skrējām un 1 putraimu skrējām un zāģu gatera. Dzirnavas darbināja 2 virsteces ūdensrati. 1925. g. dzirnavas pārbūvēja un modernizēja, ūdensratu vietā iebūvējot Francis tipa turbīnu un dzirnavu iekārtu papildinot ar modernām mašīnām - vertikālām grūbu skrējām, sietiem, ventilatoriem, elevatoru u.c. Dzirnavas un saimniecība bija iznomātas, pēdējais nomnieks biia A. Lejiņš."
1940. g. N. Reinfelds izceļoja uz Vāciju. Kas ar dzirnavām noticis kara laikā un pēc tam, nav zināms. (A.Teivens, “Latvijas dzirnavas”, 1985)

Adrese:  Amatas novads, Nītaures pagasts, Ķēči