22.04.20

Kaibalas skola

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

19.gadsimta sešdesmito gadu beigās Lielvārdes muižas īpašnieks A. fon Vulfs pēc valdības rīkojuma dāvinājis skolas celtniecībai trīs pūrvietas no Kaibalas pusmuižas zemes. Viņš devis arī kokmateriālus, kurus zemniekiem pašiem jāsazāģē. Arī akmeņus zemnieki lauzuši talku veidā. 1867.gadā skola sākta celt, un 1869.gadā ap Mārtiņiem celtniecība pabeigta. Skolā (vienstāva ēka) bijusi viena klases telpa, divas guļamistabas un dzīvoklis vienam skolotājam. Pirmais skolotājs te bijis Roberts Gentelis. Ļoti paticis gan bērniem, gan vecākiem. Draudzējies ar Ausekli, dziedājis korī un piedalījies pirmajos Dziedāšanas svētkos. Ap 1875.gadu mācītājs K. G. G. Krons (1806 — 1894) pieprasījis pagasta valdei, lai R. Genteli atlaiž, jo viņš mācot tādas lietas, kādas pagasta skolā nevajagot zināt. No 1876.gada līdz 1910. gadam par skolotāju šeit strādājis Jānis Goģis. Lai gan viņš Kaibalā nostrādā 34 gadus, tomēr pagasta sabiedrībā lielu atzīšanu negūst.
Kaibalas skolai kara laikā 1915.gadā tiek sagrauts jumts un 1917.gadā arī pati ēka. No 1915. — 1918. g. mācības vispār nenotiek. 1918./19. g. tās atsākās «Annās», bet 1921./22. g. «Čuibās». Pēc Pirmā pasaules kara skolu kā divstāvu ēku izbūvē uz vecās ēkas pamatiem. Mācības atsākās 1923./24.g. Mīļā  tautas atmiņā no brīvvalsts gadiem ir skolotāji Artūrs un Emīlija Pelcbergi, Klāra Kociņa, Elvīra Berga. Kaibalas skolas skolēnu skaits pirms Otrā pasaules kara bija no 40 līdz 60. Skolas kolektīvs bieži saņēmis valsts pabalstus par labu darbu. Arī Emīls Dārziņš šeit satika atsaucīgas sirdis un savas dzīves pēdējā (1909. g.) vasarā devās šurp, lai cītīgi pastrādātu pie jaunām kompozīcijām. Emīla Dārziņa un viņa dzīvesbiedres rīcībā bijusi nodota gandrīz visa skolas ēka un viņš droši varējis strādāt arī naktīs. Pie E. Dārziņa šai vasarā ciemos ieradās arī Antons Austriņš. (no grāmatas “Ogre”, 2.daļa, 1998)
“Brīvā Zeme” 1929.gada 23.decembrī raksta: “Svētdien Lielvārdes Kaibalas pamatskola nosvinēja savu 60 gadu jubileju. Kaibalas skola dibināta un savu darbību uzsāka 1869.gadā. Skola pacēlusies Daugavas krastā netālu no Lielvārdes, tuvu Kaibalas upītei, kāpēc skolu nosauca šinī vārdā. Tanī vietā, kur tagad stalti paceļas pārbūvētais nams, agrāk bijusi ozolu trijotne, ko savā dzejā apdzejojis Auseklis.”
Kaibalas krastus bija iemīlējis dzejnieks Auseklis. Viņi abi ar dzejnieku Pumpuru te pastaigājās un pārrunāja latviešu pirmās atmodas laika uzdevumus. Arī Kaibalas skolas literārais žurnāls 30-os gados saucās «Kaibalas Straume».

Adrese: Lielvārdes novads, Lielvārdes pagasts, Kaibala