02.03.20

Vecbrenguļu muiža (Alt-Wrangelshof)

                                                    (1900.gada foto no zudusilatvija.lv)

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1474. gadā Brenguļu apkaimes zeme tikusi izlēņota Indriķim fon Vrangelim, no tā radies pagasta un muižas nosaukums. 1788. gadā Brenguļu muiža tika sadalīta. Izveidojās Jaunbrenguļi, kurus Krievijas ķeizariene Katrīna otrā piešķīra kapteinim Osten-Zakenam. Vecbrenguļi iegūst kroņa muižas statusu.

1930.gadā “Vadonis pa dzimtenes kalniem un lejām” raksta:  “Astotā kilometrā no Valmieras ceļš ved caur Vecbrenguļu muižu, kas tagad sadalīta jaunsaimniecībās. Atzīmējams, ka šai muižā 1825.gadā nodibināta kāda augstāka vācu skola, kas, pārceļot uz Cēsīm, pārvērsta par Birkenruhes (tag. valsts Bērzaines) ģimnāziju.”


Adrese: Beverīnas novads, Brenguļu pagasts, Brenguļi