02.03.20

Straupes (Lielstraupes) zirgu pasts


                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


2016.gada 16.augustā lsm.lv raksta: “21.augustā pēc renovācijas apmeklētājiem būs pieejama Straupes zirgu pasta stacija. Šī ir vienīgā zirgu pasta stacija Latvijā, kura saglabājusies kā vienots ēku komplekss un ir iekļauta 100 apdraudētāko Latvijas kultūras pieminekļu sarakstā.

Kompleksa arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju veicis arhitekts Pēteris Blūms, tajā īpaši atzīmējot unikālo bruģa segumu, kas atklājies zirgu pasta kompleksā pēc tā atsegšanas no zemes slāņa.
“Mana inženiera daba un interese par Straupes novada vēsturisko mantojumu ir tas dzinulis, kādēļ esam uzsākuši šī unikālā objekta atjaunošanu”, stāsta zirgu pasta kompleksa restaurācijas projekta attīstītājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš. Viņš uzsver, ka vīzija ir kultūras pieminekļa vēsturisko funkciju un būtības saglabāšana, maksimāli saglabājot ēku ārējo autentisko izskatu. Taču, lai nodrošinātu šī objekta dzīvotspēju, nepieciešams rast komerciālu risinājumu tā izmantošanai un apsaimniekošanai.
Unikālais kultūrvēsturiskais ēku komplekss atrodas Straupes pagastā, lielceļa Inčukalns-Valmiera 30.kilometrā. Zirgu pasta stacija savus pirmsākumus rod 18.gadsimta sākumā, kad caur Straupes pagastu veda starptautiskas nozīmes zirgu pasta ceļš Tērbata-Rīga. Ēkas kreiso pusi apsaimniekoja pasta komisārs, bet pasažieru atpūtai bija paredzēta mājas labā puse. Pasta kalpotāji ar ģimenēm dzīvoja blakus ēkā - ērberģī. Pasta stacijas kompleksā ietilpa arī klēts, ratnīca, smēde, kalēja dzīvoklis, zirgu staļļi, siena šķūnis, pirts, kā arī ledus pagrabs. Zirgu pasts savu darbību izbeidza 1887.gadā.
Mājas lapa - https://zirgupasts.lv/

Adrese: Pārgaujas novads, Straupes pagasts