01.03.20

Trikātas pagasta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņa vieta Trikātas kapos

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sagaidot 2018.gada 11. novembri, Lāčplēša dienu, Beverīnas novada Trikātā atklātas piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas saistīti ar Trikātas pagastu. Vietējie novadpētnieki jau vairākus gadus vākuši materiālus par brīvības cīnītājiem un apzinājuši viņu atdusas vietas, tāpēc stēlu uzstādīšana ir nozīmīgs solis šajā Latvijas simtgades gadā.

Par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem Trikātas kapos līdz šim piemiņu glabāja viņu atdusas vietas, ko trikātieši paši apzinājuši un arī kopuši, bet nu par godu Latvijas brīvības cīnītājiem te atklātas piemiņas stēlas. Trikātas kapos atdusas astoņi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, bet ar pagastu saistītas kopumā 18 ievērojamas  militāras personas - gan ģenerāļi un virsnieki, gan arī seržanti un kājnieki. Militārpersonu  izglītošanā liels  nopelns ilggadējam draudzes skolas skolotājam Jēkabam Mūrniekam, kurš savus talantīgākos  skolēnus mudinājis turpināt mācības kara skolā.  Trikātas kapos atdusas pirmais Latvijas Brīvības cīņās kritušais leitnants Pēteris Dambītis, un ar Trikātas pagastu saistīti arī  ievērojami ģenerāļi -  Jānis Balodis un Kārlis Goppers, kuru vārdi līdz ar citiem Latvijas brīvības cīnītājiem iekalti piemiņas stēlās.
Pēc piemiņas stēlu atklāšanas klātesošie devās lāpu gājienā. Tajā trikātieši vienosies arī 11. novembrī, kas tradicionāli tiek rīkots, lai izglītotu jauno paaudzi par Latvijas vēsturi un Brīvības cīņām.

Adrese: Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikāta