02.03.20

Lipškalna muiža (Lipskalna, Lipšukalna muiža, Lipskaln) Trikātā


                                                               (1930-to gadu bildes)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

17. gadsimta vidū no zemnieku Ķīvīša un Kažociņa māju zemēm izveidoja Lipškalna blakusmuižiņu. To dēvēja arī par Lipškalna lopu muižiņu. Vēlāk tai pievienoja Timbas sētas zemi. 
Lipškalnu līdz ar Trikātas novada domēņa muižām nodeva Vidzemes bruņniecībai landrātu kolēģijas uzturēšanai. 1786. gadā Katrīna II šīs muižas bruņniecībai atņēma, bet 1797. gadā Pāvils I atdeva atpakaļ bruņniecībai visas tās Trikātas novada muižas, kas nebija atdāvinātas aristokrātijai, to skaitā arī Lipškalnu. 1810.gadā Vidzemes bruņniecība sņēma Trikātas muižas pilnā īpašumā.

Trikātas draudzes skolā mācības notikušas līdz 1926. gadam. Kad draudze skolu vairs nespēja uzturēt, to nodeva Trikātas pagasta pašvaldības apgādībā. Skolu ierīkoja bijušajā Lipškalna muižā un nosauca par Trikātas II pakāpes pamatskolu. Pieaugot skolēnu skaitam, pagasta valde nolēma celt jaunu skolas ēku, apvienojot Abula I pakāpes pamatskolu ar Trikātas II pakāpes pamatskolu. 1935. gada 1. augustā bijušās Lipškalna muižas vietā lika pamatakmeni jaunās skolas celtniecībai. Tagadējā skola uzcelta 1938. gada rudenī un nosaukta par Trikātas 6-klasīgo pamatskolu. Skola celta 200 skolēniem, vairākiem skolotāju dzīvokļiem, ar aktu zāli un internātu.

Lipškalnu muižas teritorijā, gandrīz blakus Trikātas skolai, atrodas ēka, uz kuras piestiprināta plāksne ar tekstu: “Jāņkalnu” saimniecība dāvāta Jānim Āķeram (11.08.1862-17.08.1936) par varoņa nāvē kritušo dēlu Jāni Akeru (09.09.1896-08.03.1916).

Adrese: Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Trikāta