04.03.20

Skultes muiža (Skultesmuiža, Adiamünde)


                                                            (Skultes muiža senāk)                                  (Fotografēts no 2014.-2018.gadam, Līgas Landsbergas foto)

Skultes muiža dibināta 16. gadsimta pirmā pusē. No 17. gadsimta 80-iem gadiem Skulte kļuva par Šulcenu dzimtas īpašumu. Pēc Ziemeļu kara tika uzcelta grezna pils, vārti ar torni, izveidots plašs parks un uzbūvētas mūra saimniecības ēkas.

1767.gadā Skulti ieguva Rīgas virsmācītājs Martins Andreass fon Reisners, kura pēcnācēju  īpašumā muiža bija līdz 1870.gadam. Šajā laikā muiža un parks bija nolaisti, jo to uzturēšana prasīja daudz līdzekļu. 1870.gadā muižu savā īpašumā ieguva baroni Freitāgi-Loringhofeni. Šī dzimta apdzīvoja jaunu, modernāku, Reisnera laikā celtu koka ēku (1739.g). Tā bija izbūvēta starp klēti un stalli. Šis kungu nams nopostīts Pirmā pasaules kara laikā. Skultes muižas ansamblis sastāvēja no klēts, staļļa, graudu kaltes, ratnīcas, kalpu un pārvaldnieka mājām. Padomju okupācijas laikos pārvaldnieka mājā bija ierīkota pienotava, bet citās ēkās – mehāniskās darbnīcas un zāģētava. Senā Skultes muižas pārvaldnieka māja ir viena no bijušās Skultes muižas baroka ansambļa ēkām. Tā atradās simetriski, viegli ieslīpi pretī Skultes muižas kungu mājas (1739.) iekšējam pagalmam.

2004. gadā Skultes muižas pārvaldnieka māja ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts līdzfinansējumu tika renovēta un tajā ir ierīkots senlaicīgs viesu nams ar modernām ērtībām.
Skultes muižai bijusi sarežģīta vēsture. Tās īpašo gaisotni dažādos gadsimtos var sajust lasot Aivara Kļavja tetraloģiju "Viņpus vārtiem".

Adrese: Limbažu novads, Skultes pagasts, Skultes muiža